Graad 1-7

Akademische Grundlage  /  Akademiese grondslag :

  • KABV (CAPS) als Grundlehrplan mit zusätzlichen Fächern und Kursen /
  • KABV (CAPS) as kurrikulumraamwerk aangevul met addisionele vakke en kursusse
  • (KABV =  Kurrikulum Assesserings Beleids Verklaring)
  • Zweisprachiger Unterricht Deutsch und Afrikaans /

Dubbelmedium-onderrig in Duits en Afrikaans


I. Grundstufe  / Grondslagfase: Graad R – 3

A. Sprachen / Tale

1.  Afrikaans ( Huistaal)

Klanke.  Skrifontwikkeling, Oxford Storieboomreeks,

Via Afrika (Huistaal) leerderboek en werkboek

2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)

Rhymes and traditional songs, tapes, CDs, DVD

Books: Combination of  All-in-One, Platinum readers, Via Africa readers

Phonics, Comprehension booklet, various readers.

3. Deutsch (Tweede huistaal of as 2de addisionele taal)

Vorschulklasse / Graad R –  Das Bärenheft

Kl. 1-2 Löwenzahn und Pusteblume 1 : Leselernbuch Teil A,B,C

Kl. 3 Löwenzahn und Pusteblume 2 : Leselernbuch und Spracharbeitsheft Teil A und B.

Lese-Mal-Geschichten

4. Setswana (3de addisionele taal)

Gr.1 (vanaf 2016) en Gr. 2( vanaf 2017)- een les per week.

 

B. Mathematik / Wiskunde

Gr. 1 – Das Mathebuch 1 (Keller Pfaff) met oefenboekie (Übungsheft) en werkboek (Arbeitsbuch).

Gr.2 – Wiskunde 2 Platinum reeks met (Keller Pfaff) oefenboekie (Übungsheft)

Gr.3 – Wiskunde 3 Prac Maths Werkboek

CAMI – Rekenaarondersteunde  Wiskunde en perseptuele program

C.  Sachkunde / Lewensvaardighede

1.  Aanvangskennis

Leerinhoud word uit verskeie handboeke saamgestel volgens die temas van KABV:

Top Class; Mobile, Bausteine,  Platinum, Hands-on, Oxford Reeks boeke

2. Skeppende kunste

Sluit aan by die aanvangskennis.  Musiek en gesang met Blokfluit vanaf Graad 3.

Skoolkonsert: Deelname vir alle leerders

3. Liggaamlike opvoeding

Volgens riglyne van KABV met verpligte atletiek en swem

4. Persoonlike en sosiale welsyn

Bybelonderrig: temas en bybelverhale in ooreenstemming met die jaarprogram. Gesange word geleer.

Bybel en Kinderbybel en gesangeboek. Boeke met kreatiewe idees.


II. Mittelstufe / Intermediêre fase : Graad 4-6

A. Sprachen / Tale

1. Afrikaans ( Huistaal)

Platinum reeks (Huistaal) met leesboek. Verskeie leesboeke.

Addisionele aantekeninge vir taalversterking.

Uitgebreide naslaanwerke

Letterkunde Graad 6 : Die Wilde Swerm, Skrik kom huis toe. Boela van die Blouwater. Rooi Kanarie Hoepelbeen.

2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)

Notes and worksheets prepared from a variety of handbooks for grammar, poetry etc.

Literature :

Grade 4: Black Beauty, Danny’s secret Fox, Trapped

Grade 5: The Mean Dream Machine, The Secret Garden, David Copperfield

Grade 6 : Charlotte’s Web, Island of the Blue Dolphins, Prisoner of Zenda.

A Selection of short stories

3. Deutsch  (Tweede Huistaal of as 2de addisionele taal)

            DaM of DaF

Das neue Deutschmobil 1-2 Lehrbuch und Arbeitsbuch

Vorlesebücher wie: Die wunderbare Lampe, Die Schatzinsel

4. Setswana (3de Addisionele taal vanaf Graad 5 ,  1/week)

B. Wiskunde

Prac Maths Werkboek – Anvullende Werksblaaie,

CAMI – Rekenaarondersteunde  Wiskunde en perseptuele program

Entrepreneurskap

C. Natuurwetenskappe en Tegnologie

Platinum reeks

Rekenaargeletterdheid

D. Sosiale Wetenskappe

Platinum –Sosiale Wetenskappe

Atlasse – Leer ken…. jou Omgewing, – Suid-Afrika, – Afrika, – die wêreld.

  • Oxford Senior Atlas

E. Lewensvaardighede

1. Skeppende kunste –

Verskeie handboeke  vir kuns

Bunter Abend (Skoolkonsert)

F. Musiek met blokfluitonderrig

1. Liggaamlike opvoeding

Volgens riglyne van KABV met verpligte atletiek, tennis en swem

2. Persoonlike en sosiale welsyn

Lewensvaardighede volgens KABV

Bybelonderrig: temas en bybelverhale in ooreenstemming met die jaarprogram. Gesange word geleer.


III. Senior Fase : Graad 7

A. Tale

1. Afrikaans( Huistaal)

Letterkunde: Jat Kry vlerke, Die Sakmense, Die Vuurfontein, Waterbobbejaan.

2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)

Notes and worksheets prepared from a variety of handbooks.

Literature: Love, David, Shades of Fear, Chummy, Call of the Wild/ White Fang

3. Deutsch  (Tweede Huistaal of as 2de addisionele taal)

Das neue Deutschmobil 2 –

  1. Lehrbuch
  2. Arbeitsbuch

Bausteine 5 Lesebuch.

Die Schatzinsel u.A, zum Vorlesen

4. Setswana (3de Addisionele taal )

B. Wiskunde

Prac Maths Werkboek – Anvullende Werksblaaie,

Wiskunde vir die klaskamer /Classroom Mathematics

CAMI  Rekenaarondersteunde  Wiskunde en perseptuele program

C. Natuurwetenskappe

Rakvat Natuurwetenskappe, Suksesvolle Natuurwetenskappe

D. Sosiale Wetenskappe

Sosiale Wetenskappe Vandag

Atlasse  – Leer ken…. jou Omgewing, – Suid-Afrika, – Afrika, – die wêreld.

  • Oxford Senior Atlas
  • Aardbol

E. Tegnologie

Headstart: Tegnologie vir Graad 7

Rekenaargeletterdheid

F. Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Headstart: Ekonomiese Bestuurswetenskappe vir Graad 7

Oxford University Press –

G. Lewensoriëntering

Sport: Volgens riglyne van KABV met verpligte atletiek en swem

Bybelonderrig: temas en bybelverhale in ooreenstemming met die jaarprogram. Psalms, Gesange en bybelverse word geleer.

H. Skeppende kunste

Handboek: Ein Mitmachbuch für Kinder.

Bunter Abend (Skoolkonsert)

Musiek met blokfluitonderrig.

Stand :  2017-03-06


 

Back to Top