Die Leerderondersteuningssentrum dien as ‘n platform van kommunikasie en ondersteuning vir ouers onderwysers en kinders.

Vanaf die platform is ons, danksy uitstekende samewerking met kinders, ouers en onderwysers, uiters effektief om veral  probleemsituasies  te onderskep ten einde ‘n ideale leeromgewing te handhaaf waarbinne ons kinders kan floreer en hulle potensiaal  kan uitleef. Die sentrum word gekoördineer deur Marilee Meyer en is tans in sy vyfde bestaansjaar.

Vir die kinders is daar ‘n posbus by die skool, wat hulle baie goed benut as ‘n vertroulike kommunikasie kanaal met Marilee, wat dan optree as ‘n klankbord en bystand in tye van nood. Gemiddeld 60 briefies word gepos deur die loop van die jaar en eksamentyd is definitief baie populêr.

Vir ouers en onderwysers is die kanale altyd oop, verkieslik per e pos om ‘n afspraak te reël en agtergrond te bekom en liefs nie in die parkeerterein nie.Ons verskaf ook ondersteuning in die vorm van leesmateriaal (probleemspesifiek), praatjies by inligtingsaande en aanbevelings na terapeute.  Indien enige iemand ondersteuning verlang, kan kontak gemaak word met Marilee Meyer via die skool of per e pos:

Marilee.meyer@gmail.com

Groete

Marilee Meyer


Mentorskap in n Neutedop

Die 4 belangrikste pligte van ‘n Mentor

Help ander om met mekaar ‘n band te vorm

Deutsche Schule Kroondal‘n Mentor kan vergelyk word met n radar: jy tel die sein op, swak of sterk. Jy stel belang in dit wat gebeur by die skool en reageer op die seine wat jy “opvang” en herlei die boodskap indien nodig. So kan jy oplossings bring, nog voor iets ‘n probleem geword het.

 

Om vir ander om te gee

Word bewus van jou eie vooroordele en leer om mense te respekteer  vir hul andersheid. Jy stel die voorbeeld vir baie ander wat nog sukkel om verskille in taal en kultuur te verwerk.

 

Wees n “buddy”

Dit beteken nie jy moet almal se beste vriend word nie, maar jy het sekere kwaliteite van n goeie vriend soos:

eerlikheid, betroubaarheid; toeganklikheid; maklik om mee te praat, goeie oordeel en ken die “ropes”.

 

Wees jouself

Leer jouself ken. Wees jouself,  geniet jou skool en jou vriende en vergeet daarvan om polisieman te speel.

 

Top vyf eienskappe van Rolmodelle

Passie en die vermoë om te inspireer

Rolmodelle het passie vir hulle werk en het n groot kapasiteit om ander aan te steek met hulle passie.

Duidelike stel reëls

Rolmodelle leef hulle waardes in die wêreld uit.

Toegewyd aan die gemeenskap

Rolmodelle is ander-gefokus eerder as self-gefokus. Hulle is aktief in hul gemeenskap en gee vrylik hul tyd en talente tot die voordeel van mense.

Om selfloos op te tree en ander te aanvaar vir wie hulle is

Hierdie is ook ‘n uitvloeisel van die vorige eienskap: toegewydheid teenoor die gemeenskap. Rolmodelle kan bewonder word vir hulle selfloosheid en aanvaarding van ander wat anders is as hulle. Hulle sien nie sosiale grense nie, net wat ander nodig het, maak nie saak wat hul agtergrond of omstandighede is nie. Hulle is nie bang om betrokke te wees nie en hulle leefstyl is die van diens aan ander.

Vermoë om struikelblokke te oorkom

“Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which one has overcome.” Booker T. Washington

‘n Mens ontwikkel as ‘n produk van jou verhoudings en belewenisse. ’n Rol model speel hier ‘n rol as inspirasie om mens te leer hoe om struikelblokke te oorkom en ook dat positiewe waardes elke dag geleef kan word.

Vyf positiewe waardes vir elke dag

Inspiring I Inspirierend I Inspirerend                        

To make someone feel that they want to do something or create something or lead better lives and that they feel they can do it. It causes you to feel great respect or admiration.

Wise weise I vernünftig , verständig I wys,vernuftig, verstandig         

Ability to think and act – using knowledge, experience, understanding, common sense and insight.

Wysheid is toegepaste kennis. Dis om te weet wat en hoe om wanneer te doen. Die bron van wysheid is God, (jou rolmodel) Hy deel uit sonder suinigheid.

Generous I groβzügig, edelmütig I vrygewig

Generosity is a quality that’s a lot like unselfishness. Someone showing generosity is happy to give time, money, food or kindness to people in need. Generosity is a quality — like honesty and patience — that we all probably wish we had more of.

Nurturing I pflegend, fürsorglich I versorgend, koesterend.

Nurturing is the act of encouraging, nourishing and caring for someone or something. Providing encouragement and support to someone is an example of nurturing.

Confident I zuversichtlich, siche, überzeugt I selfversekerd, vol vertroue

A feeling of trust and firm belief in someone or something. You can be self-confident without being arrogant or overconfident.

 

Mentorskap in n Neutedop

Mentors is gewone kinders wat ander graag wil help en ‘n bydrae wil maak by hulle skool.

Hulle word gesien as positiewe rolmodelle vir eie maats, jonger of nuwe kinders en tree op as ‘n “buddy” vir die wat onder druk is as gevolg van:

 • Eensaamheid- daar is nie maatjies om mee te speel nie.
 • Uitsluiting- maatjies wil nie speel nie
 • Konflik- maatjies stry en baklei

Mentors is soos die radar wat hierdie seine optel en dan intree/ optree om hierdie situasies te voorkom of op te los of net die boodskap te herlei na iemand wat kan help.

Die mentors ontvang deurlopend opleiding wat hulle toerus om hierdie rol te kan vervul.

Die mentors word ondersteun deur:

 • ‘n Raadgewer/ koordineerder van die mentor program
 • Die Skoolhoof
 • Personeel
 • Beheerliggaam
 • Wyer gemeenskap

Die mentors help deur hul voorbeeld om ‘n meer ondersteunende atmosfeer te vestig in die skool:

 • Hulle bevorder groep samehorigheid
 • Positiewe groepsgedrag

Hierdie atmosfeer word aangehelp deur :

 • Die radars aan te skakel
 • Beplande klasbesprekings
 • Beplande pret aktiwiteite om maatjies met mekaar te laat “bond”

Die mentors kry weer in ruil langtermyn sosiale voordele:

 • Verbeterde selfbeeld
 • Opbou van interpersoonlike vaardighede
 • ‘n Sin van “ek behoort “
 • ‘n Besef van rentmeesterskap; bydrae aan maats en wyer gemeenskap
 • Mentors is pret en sorg vir pret!!

 

Back to Top