Sportbeleid

Sport is ‘n belangrike komponent van enige skool en kan ʼn baie kragtige saambindende faktor in ‘n skoolgemeenskap wees. Elke sportsoort moet so bevorder word dat dit vir die leerder ‘n genotvolle, sowel as ‘n sosiale ervaring sal wees. Die leeder moet as lid van ’n span, en as individu, die etiek, sowel as die vaardighede van die sportsoort aanleer.

By die Deutsche Schule Kroondal beoefen ons sport vir gesonde ontspanning en genot. Sport het ook ‘n opvoedkundige waarde, in die sin, dat dit nie net fisiese fiksheid bevorder nie, maar ook spanwerk en die ontwikkeling van selfbeheersing, samewerking, lojaliteit, onselfsugtigheid, vasberadenheid en leierskap aanmoedig. Deur `n wye verskeidenheid sportsoorte aan te bied, poog ons om die leeders by ons skool blootstelling aan verskeie sportsoorte te gee.
Die skoolgemeenskap dra grotendeels tot die bevordering van sport by, deur aktiewe betrokkenheid van ouers en personeel met die afrigting, organisering en ondersteuning van sport.

Einteilung der Aktivitäten dienstags / Rooster vir naskoolse aktiwiteite (Dinsdae)

Riglyne vir Weersomstandighede / Wetterrichtlinien


Tennistye | Gruppe Tennis

Indien ’n leeder in aanmerking wil kom om in die tennisliga-spanne te speel, moet hy/sy die hele jaar tennis beoefen. Graad 1 begin met tennis in die tweede kwartaal.

Gr 2 13:10 – 13:35

Gr 3 13:40 – 14:10

Gr 7 14:10 – 14:40

Gr 5 15:00 – 15:35

Gr 6 15:25 – 16:00

Gr 4 15:50 – 16:30

Anri van Soelen – 082 486 8683


Om die bogenoemde doelstellings te bereik, word sportdeelname in twee kategorieë ingedeel:

Verpligte sportdeelname

Atletiek:
Gedurende die eerste kwartaal van die skooljaar, neem alle leerders aan atletiekoefeninge deel. Indien die groepe te groot word vir al die leeders om aan groter kompetisies deel te neem, sal daar uitdunne plaasvind. ‘n Uitgesoekte span sal dan aan atletiekbyeenkomste soos byvoorbeeld, die Sportfest en interskole deelneem.
Swem:
Daar sal Dinsdae swemafrigting vir alle leerders wees. Swemafrigting vind in eerste en vierde kwartaal plaas. Indien die groepe te groot word, vir al die leeders om aan groter kompetisies deel te neem, sal daar uitdunne plaasvind. ‘n Uitgesoekte span sal dan aan byeenkomste soos byvoorbeeld, die Schwimmfest en ander interskole galas deelneem .

Vrywillige (eie-keuse) sportdeelname

Behalwe atletiek en swem, sal elke leerder aan ten minste een verdere sportsoort in die tweede en derde kwartaal moet deelneem. Elke sportsoorte sal te minste een keer per week vir 30 minute tot 60 minute beoefen word. Die volgende sportsoorte sal in 2017 by DSK aangebied word:
Eerste kwartaal: Tennis, skaak, krieket.
Tweede kwartaal: Tennis, skaak, krieket, hokkie.
Derde kwartaal: Tennis, skaak, krieket, netbal, sokker.
Vierde kwartaal: Tennis, skaak, krieket, sokker.

Sekere sportsoorte word tans deur onafhanklike afrigters afgerig (krieket en sokker) en dit bring mee dat die sportsoorte `n maandelikse fooi vir die afrigting verlang. Hierdie afrigting sal nie deur die skool gefinansier word nie, maar wel deur die ouers of voogde van die leerders wat graag die sportsoort wil beoefen.
Indien leeders verhinder word om aan die skoolsport deel te neem, moet hulle skriftelik by die voogonderwyseres verskoon word, wat op haar beurt die leeder by die afrigter in die betrokke sportsoort sal verskoon.


Back to Top