Graad R-7

Akademiese Uiteensetting

Die Deutsche Schule Kroondal is daartoe verbind, om ‘n hoë akademiese standaard te handhaaf deur aanvullend tot die KABV kurrikulum te werk. Ons leerders het ook die voordeel van taalvaardigheid in ‘n Europese taal, naamlik Duits.

Grondslagfase: Graad R – 3

 1. Afrikaans (Huistaal)
 2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)
 3. Deutsch (as 2de addisionele taal)
 4. Wiskunde
  1. Lewensvaardighede
  2. Aanvangskennis
  3. Skeppende kunste
  4. Musiek met blokfluitonderrig (vanaf graad 3)
  5. Liggaamlike opvoeding
  6. Persoonlike en sosiale welsyn
  7. Bybelonderrig
 5. Kodering vanaf graad 2
 6. Skrif

Intermediêre fase: Graad 4-6

 1. Afrikaans (Huistaal)
 2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)
 3. Deutsch (as 2de addisionele taal)
 4. Setswana (3de addisionele taal)
 5. Wiskunde & Entrepreneurskap
 6. Natuurwetenskappe en Tegnologie
 7. Sosiale Wetenskappe
 8. Lewensvaardighede
  1. Skeppende kunste
  2. Musiek met blokfluitonderrig
  3. Liggaamlike opvoeding / sport
  4. Persoonlike en sosiale welsyn
  5. Bybelonderrig en aanleer van gesange.
 9. Kodering

Senior fase: Graad 7

 1. Afrikaans (Huistaal)
 2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)
 3. Deutsch (2de addisionele taal)
 4. Setswana (3de addisionele taal)
 5. Wiskunde & Entrepreneurskap
 6. Natuurwetenskappe
 7. Tegnologie
 8. Sosiale Wetenskappe
 9. Ekonomiese en bestuurswetenskappe
 10. Lewensoriëntering
  1. Skeppende kunste
  2. Musiek met blokfluitonderrig
  3. Liggaamlike opvoeding
  4. Persoonlike en sosiale welsyn
  5. Bybelonderrig en aanleer van gesange.
 11. Kodering