Graad R

Die begin van die grondslagfase is vir ons baie belangrik. In hierdie klas word klem gelê op al die basiese emosionele en akademiese vaardighede, wat nodig is, om van ons kinders gelukkige, gebalanseerde skoliere te maak en berei hulle voor, om toegerus te wees vir alles, wat van hulle verwag sal word in graad 1.

Op ‘n informele wyse word roetine by die leerders vasgelê:

Omdat graad R deel is van die skool, dra die leerders ook skoolklere.

Leerders arriveer vanaf 6:45 – 7:30 in die klas. Hulle mag speel, teken, legkaarte bou, boeke kyk en soveel meer. Formele onderrig begin om 7:30 met ‘n bybelstorie en gebed.

Ons volg die CAPS program, wat aangevul word deur 2 Duitse taalboeke, 1 wiskunde boek en baie Duitse liedjies.

Die leerders begin met huiswerk, net 10 -15 minute per dag, Maandag tot Donderdag, wat bestaan uit werkies, wat ons in die klas gedoen of bespreek het.

Elke leerder bring sy eie kosblikkie en bottel water saam skool toe. Vanaf 10:30 – 11:00 speel hulle buite op die speelarea langs die graad R klas, waar hulle heerlik kan baljaar.

Die skooldag eindig om 12:30 met ‘n storie en dan geniet hulle weer vrye speeltyd tot en met 13:00.

Die leerders word onderrig in ‘n ruimte, waar daar pret is, wedersydse respek ervaar word en elementêre kennis spelenderwys oorgedra word.

Die noue samewerking tussen skoolpersoneel en voorskoolopvoeders bevorder die vloeiende oorgang van die voorskoolfase na graad 1.

Daar is verskeie buitemuurse aktiwiteite vir Graad R leerders, om aan deel te neem: Swem, Playball, Ballet, Teddy Tennis, Rugby en Gimnastiek.

Aan die einde van graad R word daar van alle leerders verwag, om deur ‘n arbeitsterapeut geëvalueer te word, waar skoolgereedheid getoets word, alvorens die leerders na graad 1 bevorder word.