Duitse Skool Kroondal Alumni Vereniging

Die Duitse Skool Kroondal gee sedert 1892 onderrig in Duits aan kinders van die gemeente Kroondal en omgewing aan die voet van die Magaliesberge. Die fokus van die lesse is, soos altyd, op die ontwikkeling van elke karakter en op die bevordering van ‘n gevoel van samehorigheid.

Die Duitse Skool Kroondal is in 2010 uitgebrei en bied nou ook onderrig in Afrikaans aan. Die skool is daartoe verbind, om veeltaligheid te bevorder, Christelike waardes aan te leer en die Duitse kultuur, taal en tradisies te bewaar.

Meer as 2 000 leerders het deur die jare reeds aan ons klein privaat skool onderrig ontvang en daar is tans al vierde generasie Kroondal kinders by die skool. Die Deutsche Schule Kroondal Alumni is oor die wêreld versprei en die meeste oudleerlinge kyk met nostalgie terug op hul gelukkige skooljare in die klein skooltjie.

Die Duitse Skool Kroondal Alumni Vereniging (“DSKAV”) was amptelik aangekondig op 28 Junie 2014, by die Basaar in Kroondal om 13h30. Oudskoliere en onderwysers van die Duitse Skool Kroondal is genooi, om as lede by die DSKAV aan te sluit. Die doel van die DSKAV is, om die tradisie, kultuur en taal van die Duitse Skool Kroondal te bewaar, te bevorder en finansieel te ondersteun. Die vereniging wil graag aktiewe deelname deur die oudleerders aan die Duitse Skool Kroondal genereer en ‘n wedersydse uitruil van inligting moontlik maak. Ouer studente moet ingelig word oor belangrike skoolaktiwiteite en deurlopend met die skool verbind voel.

2000+

Leerders deur die jare

131

Jare van onderrig in Duits

9

Jare van Alumni Vereniging

Take en Opdragte:

Die take/opdragte van die DSKAV word deur die DSKAV-direksie/raad uitgevoer en sluit in:

 1. Ontwikkeling en bevordering van die DSKAV;
 2. Uitruil van inligting tussen die Duitse Skool Kroondal en die DSKAV;
 3. Skedule/Kalender en DSKAV-geleenthede;
 4. Administrasie en uitbreiding van die DSKAV-fonds; en
 5. DSKAV erelede en toekennings.

‘n Belangrike deel van die DSKAV hou verband met die struktuur en administrasie van die DSKAV fonds. Die DSKAV fonds is bedoel, om finansiële ondersteuning aan die Duitse Skool Kroondal te verleen. Ons wil u daarom vra, om by die Duitse Skool Kroondal Alumnivereniging aan te sluit en die fonds na die beste van u vermoë met skenkings te ondersteun.

Die DSKAV bied jou:

 • Die geleentheid, om kontak met die Duitse Skool Kroondal en voormalige klasmaats te laat herleef en om ‘n voortdurende uitruil van inligting aan te moedig; kwartaallikse inligting na die skool, die klub en die fonds; en
 • Die geleentheid om projekte en studente by die DSK te ondersteun

Met groete uit Kroondal, jou DSKAV
Alumni-verklaring van lidmaatskap
Beste wense
Jou alumnivereniging

Lidmaatskap:

Die Duitse Skool Kroondal Alumni Vereniging (“DSKAV”) is amptelik op 28 Junie 2014 by die Basaar in Kroondal aangekondig. Oudleerlinge en onderwysers aan die Duitse Skool Kroondal kan lede van die DSKAV word.

Die Alumnivereniging verbind en lig oudstudente en vriende van die Duitse Skool Kroondal oor die hele wêreld in.

Doelwit:

Die doel van die DSKAV is, om die tradisie, kultuur en taal van die Duitse Skool in Kroondal te bewaar, te bevorder en finansieel te ondersteun. Die vereniging wil graag ‘n aktiewe deelname van die alumni aan die Duitse Skool Kroondal genereer en dienooreenkomstig ‘n wedersydse uitruil van inligting verseker.

Ouer studente moet ingelig word oor belangrike skoolaktiwiteite en aanhou verbonde voel aan die skool. Ouer studente ken die Duitse Skool Kroondal as ‘n klein privaatskool aan die voet van die Magaliesberge, wat sedert 1892 onderwys gee. Die fokus van die klasse is op die ontwikkeling van elke karakter en die bevordering van ‘n gevoel van samehorigheid. Vierdegenerasie-kinders woon tans die skool by. Die skool is daartoe verbind, om veeltaligheid te bevorder, Christelike waardes aan te leer en die Duitse kultuur, taal en tradisies te bewaar.

DSKAV Struktuur:

Volgens die statute word die DSKAV raad deur 5 lede bestuur, waarvan 2 uit die skoolraad verkies word en 2 oudleerlinge deur die skoolraad genomineer word. ‘n Verteenwoordiger van die Deutsche Schule Kroondal Trust sal ook op die direksie verteenwoordig word. Die Voorsitter word deur die Alumniraad verkies. Lede van die DSKAV word tot die raad verkies vir ‘n tydperk van 3 jaar. Die take van die DSKAV word deur die DSKAV direksie uitgevoer en sluit in:

 1. Ontwikkeling en bevordering van die DSKAV
 2. Uitruil van inligting tussen die Duitse Skool Kroondal en die DSKAV
 3. Kalender van gebeure en DSKAV-geleenthede
 4. Bestuur en uitbreiding van die DSKAV-fonds
 5. DSKAV erelede en toekennings

Die DSKAV raad van direkteure vergader een keer per kwartaal vir ‘n vergadering. Benewens die hoof aktiwiteite van die DSKAV, moet die direksie van die DSKAV ingelig word oor die gebeure van die Duitse Skool Kroondal, soos die aantal studente, finansiële toestande en projekte. Gevolglik moet die DSKAV altyd ingelig wees oor die Duitse Skool Kroondal en ‘n beroep op alumnilede doen, om aktief deel te neem en dit te ondersteun.

DSKAV Fonds:

‘n Belangrike deel van die DSKAV hou verband met die struktuur en administrasie van die DSKAV fonds. Die doel van die DSKAV fonds is om finansiële ondersteuning aan die Duitse Skool Kroondal te bied. Die fonds word geadministreer deur die Direksie van DSKAV en is geïnkorporeer in die struktuur van die Deutsche Schule Kroondal Trust.

Fondshulpbronne word uit die volgende bronne verkry:

 1. DSKAV-ledegeld;
 2. Verkoop van alumni-items;
 3. Spesiale geleenthede; en
 4. Skenkings.

Die sukses van die fonds hang af van die aantal betalende klublede, asook skenkings van lede, organisasies en maatskappye. Die fonds belê die fondse in aandele en geldmark papier en beoog, om ‘n opbrengs van 10% per jaar te genereer. Die fonds moet selfonderhoudend wees en ‘n belangrike pilaar word vir die finansiering van die DSK. Die fonds behoort in staat te wees, om alle uitgawes van die DSKAV te vereffen en elke jaar ‘n positiewe saldo te toon.

Die fonds deel jaarliks die helfte van die gegenereerde opbrengs, na koste, aan die Duitse Skool Kroondal uit. Met die opbrengs:

 1. Onbetaalde skoolfonds van ouers, wat nie kan betaal nie, word betaal;
 2. Skoolprojekte word befonds;
 3. DSK se bemarkingskoste word gefinansier;
 4. Onderwysers se salarisse en spesiale kursusse vir studente word ondersteun;
 5. Liggaamlike opvoeding en toerusting befonds; en
 6. Algemene tekorte in die DSK-begroting word vereffen.