Eco-Skole

Eko-skole is ‘n groeiende projek wat leerders aanmoedig om by hulle omgewing betrokke te raak. Daar is 11 temas wat ons jaarliks aanpak. Die leerders kry die geleentheid om gewoonlik in klasverband die temas te bespreek, daaroor te leer en ‘n taak of projek daar volgens te doen.

Ons toekennings:

  • 2013 Bronze
  • 2014 Silver
  • 2015 Green Flag
  • 2016 Gold
  • 2017 International Flag
  • 2018 Platinum 1
  • 2019 Covid
  • 2020 Covid
  • 2021 Platinum 2
  • 2022 Platinum 3

‘n Groot rede vir ons skool se sukses is dat leerders en onderwysers betrokke is by die beplanning en implementering van die projekte. Ons maak dit ook deel van ons kurikkulum en integreer dit waar moontlik. Ons wil dit in die komende jare aan die gang hou. Ons is baie bevoorreg om die ondersteuning van ons kerkgemeente se KWEF (Kroondal Wyke Omgewingsforum) groep te hê. Hulle moedig die Eko-skoleprojekte aan en is aktief betrokke.

Dit is ons taak om ons kinders groot te maak om verantwoordelike leerders te wees en die uitvoering van hierdie projekte maak dit moontlik!

“You cannot protect the environment unless you empower people, you inform them, and you help them understand that these resources are their own, that they must protect them.”

 -Wangari Maathai-