Gemeenskap: Alt Kroondal / Gemeente

By die Deutsche Schule Kroondal is ons Christus gesentreerd en staan ons onder die toesig van die Lutherse Gemeente Kroondal van wie ons op verskeie vlakke ondersteuning ontvang.

Ons bied Bybelkunde aan as vak met die oogmerk, om ons kinders nie net die inhoud van die Bybel te leer nie, maar ook die toepassing van wat in die Bybel staan.

By die Deutsche Schule Kroondal is dit vir ons belangrik, om ons kinders toe te rus vir die toekoms, met ‘n sterk bewussyn van hulle diep wortels in geloof. Ons leer hulle, dat ons as mens nie perfek is nie, maar deur op te daag, as ‘n instrument in God se hand, ons die verskil sal wees, wat nodig is, om onsself, die gemeenskap en die wêreld daar buite te eien as die Koninkryk van God.

Ons skool, kerk en aftreeoord is nóú verweef met mekaar en vorm ‘n hegte gemeenskap, wat gereeld met mekaar skakel en interafhanklik is.

Dit is ‘n wonderlike platform vir ons leerders, om rentmeesterskap uit te leef, aangesien dit, wat hulle vandag in die klas leer, dadelik toegepas kan word en die vrug daarvan sigbaar is, met terugvoer daarby.

Ons leerders het gereelde kontak met ons aftreeoord en gaan hou graag by Altkroondal konsert of bederf hulle tydens Oupa-Ouma dag met tee, koek, blokfluit, gediggies, toneel en vrolike liedjies. Ons werk as skool, gemeente en aftreeoord gereeld saam tydens fondsinsamelings en daardeur word ons kinders groot met ‘n landskap, wat ryk is aan diversiteit, diep ervaring en gemeenskaplike konneksie in geloof.

Ons lewe in ‘n wêreld, wat geweldig gepolariseerd is en ons dikwels van mekaar laat vervreem, maar om deel te wees van ‘n gemeenskap, leer ons, om konneksie te soek en te vind en sterk te wees daarin, wat ons aan mekaar bind, naamlik ons liefde en geloof in Jesus Christus, ons Here.