Die skool van Morgensonne is deur Duitse sendelinge begin. Alhoewel dit ’n Duitse skool was, het hulle ook Afrikaanse kinders opgeneem, onder andere die kinders van Paul Kruger en Totius.

Die skoolgebou by Morgensonne is later in die Boereoorlog vernietig en nooit weer opgebou nie

Intussen is die plaas Kroondal in 1889 deur vier sendelinge en drie Duitse setlaars gekoop.

Op 6 April 1892 begin die skool met dertien skoliere in ’n huis wat gestaan het naby waar Kroondal se Aug Behrens winkel later gebou is.

Na die bou van die ou kerk in 1896 is die ou skoolgebou met die materiaal wat oorgebly het, opgerig.


In 1920 was daar aanbouings by die skool waarin die skoolkinders vir baie jare onderwys ontvang het, totdat die nuwe skool in 1952 opgerig is.

In 1984 is ons kleuterskool, die Spatzennest, in een van die buitegeboue van die Schülerheim – die koshuis, wat in 1905 gebou is – begin. In 2004 is die nuwe Spatzennest gebou en in 2009 is vier nuwe klaskamers vir die skooltjie opgerig.

Die Schule Morgensonne wurde von deutschen Missionaren gegründet. Obwohl diese eine Deutsche Schule war, wurden auch afrikaanssprachige Kinder aufgenommen, wie zum Beispiel die Kinder von Paul Krüger und dem später bekanntgewordenen Theologen Totius.

Das Schulgebäude auf Morgensonne wurde während des Burenkrieges zerstört und nie wieder aufgebaut. Inzwischen kauften vier Missionare und drei deutsche Siedler die Farm Kroondal 1889.

Am 6 April 1892 fing die Schule dann mit dreizehn Schülern an in einem Wohnhaus in der Nähe des Platzes, wo später der

Aug. Behrens Laden, schräg der alten Kirche gegenüber, gebaut wurde. Nach dem Bau der alten Kirche, 1896, wurde das übrig geakademiese bliebene Material benutzt, um das alte Schulgebäude zu bauen.

Während 1905 wurde das Schülerheim gebaut und 1920 folgten Anbauten bei der Schule, worin Schüler viele Jahre lang den Unterricht empfi ngen, bis 1952 die neue Schule gebaut wurde.

1984 wurde unser Kindergarten, das Spatzennest, in einem Außengebäude beim Schülerheim angefangen. Das neue Spatzennest wurde 2004 gebaut und danach kamen 2009 vier weitere neue Klassenzimmer hinzu.