Grundstufe / Grondslagfase: Graad R – 3

1.  Afrikaans ( Huistaal)

 • Klanke.  Skrifontwikkeling, Oxford Storieboomreeks,Via Afrika (Huistaal) leerderboek en werkboek

2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)

 • Rhymes and traditional songs, tapes, CDs, DVD.
 • Books: Combination of  All-in-One, Platinum readers, Via Africa readers.
 • Phonics, Comprehension booklet, various readers.

3. Deutsch (Tweede huistaal of as 2de addisionele taal)

 • Vorschulklasse / Graad R –  Das Bärenheft.
 • Kl. 1-2 Löwenzahn und Pusteblume 1 : Leselernbuch Teil A,B,C.
 • Kl. 3 Löwenzahn und Pusteblume 2 : Leselernbuch und Spracharbeitsheft Teil A und B.
 • Lese-Mal-Geschichten

4. Setswana (3de addisionele taal)

 • Gr.1 (vanaf 2016) en Gr. 2( vanaf 2017)- een les per week.

Gr. 1 – Das Mathebuch 1 (Keller Pfaff) met oefenboekie (Übungsheft) en werkboek (Arbeitsbuch).

Gr.2 – Wiskunde 2 Platinum reeks met (Keller Pfaff) oefenboekie (Übungsheft)

Gr.3 – Wiskunde 3 Prac Maths Werkboek

CAMI – Rekenaarondersteunde Wiskunde en perseptuele program

1.  Aanvangskennis

Leerinhoud word uit verskeie handboeke saamgestel volgens die temas van KABV:

Top Class; Mobile, Bausteine,  Platinum, Hands-on, Oxford Reeks boeke

2. Skeppende kunste

Sluit aan by die aanvangskennis.  Musiek en gesang met Blokfluit vanaf Graad 3.

Skoolkonsert: Deelname vir alle leerders

3. Liggaamlike opvoeding

Volgens riglyne van KABV met verpligte atletiek en swem

4. Persoonlike en sosiale welsyn

Bybelonderrig: temas en bybelverhale in ooreenstemming met die jaarprogram. Gesange word geleer.

Bybel en Kinderbybel en gesangeboek. Boeke met kreatiewe idees.

Mittelstufe / Intermediêre fase : Graad 4-6

1. Afrikaans ( Huistaal)

Platinum reeks (Huistaal) met leesboek. Verskeie leesboeke.

Addisionele aantekeninge vir taalversterking.

Uitgebreide naslaanwerke

Letterkunde Graad 6 : Die Wilde Swerm, Skrik kom huis toe. Boela van die Blouwater. Rooi Kanarie Hoepelbeen.

2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)

Notes and worksheets prepared from a variety of handbooks for grammar, poetry etc.

Literature :

Grade 4: Black Beauty, Danny’s secret Fox, Trapped

Grade 5: The Mean Dream Machine, The Secret Garden, David Copperfield

Grade 6 : Charlotte’s Web, Island of the Blue Dolphins, Prisoner of Zenda.

A Selection of short stories

3. Deutsch  (Tweede Huistaal of as 2de addisionele taal)

            DaM of DaF

Das neue Deutschmobil 1-2 Lehrbuch und Arbeitsbuch

Vorlesebücher wie: Die wunderbare Lampe, Die Schatzinsel

4. Setswana (3de Addisionele taal vanaf Graad 5 ,  1/week)

Prac Maths Werkboek – Anvullende Werksblaaie,

CAMI – Rekenaarondersteunde Wiskunde en perseptuele program

Entrepreneurskap

Platinum reeks

Rekenaargeletterdheid

Platinum –Sosiale Wetenskappe

Atlasse – Leer ken…. jou Omgewing, – Suid-Afrika, – Afrika, – die wêreld.

 • Oxford Senior Atlas

Skeppende kunste –

Verskeie handboeke  vir kuns

Bunter Abend (Skoolkonsert)

1. Liggaamlike opvoeding

Volgens riglyne van KABV met verpligte atletiek, tennis en swem

2. Persoonlike en sosiale welsyn

Lewensvaardighede volgens KABV

Bybelonderrig: temas en bybelverhale in ooreenstemming met die jaarprogram. Gesange word geleer.

Seniorenphase / Senior Fase: Graad 7

1. Afrikaans( Huistaal)

Letterkunde: Jat Kry vlerke, Die Sakmense, Die Vuurfontein, Waterbobbejaan.

2. English FAL (Engels-1ste addisionele taal)

Notes and worksheets prepared from a variety of handbooks.

Literature: Love, David, Shades of Fear, Chummy, Call of the Wild/ White Fang

3. Deutsch  (Tweede Huistaal of as 2de addisionele taal)

Das neue Deutschmobil 2 –

 1. Lehrbuch
 2. Arbeitsbuch

Bausteine 5 Lesebuch.

Die Schatzinsel u.A, zum Vorlesen

4. Setswana (3de Addisionele taal )

Prac Maths Werkboek – Anvullende Werksblaaie,

Wiskunde vir die klaskamer /Classroom Mathematics

CAMI Rekenaarondersteunde Wiskunde en perseptuele program

Rakvat Natuurwetenskappe, Suksesvolle Natuurwetenskappe

Sosiale Wetenskappe Vandag

Atlasse  – Leer ken…. jou Omgewing, – Suid-Afrika, – Afrika, – die wêreld.

 • Oxford Senior Atlas
 • Aardbol

Headstart

 • Tegnologie vir Graad 7
 • Rekenaargeletterdheid

Headstart

 • Ekonomiese Bestuurswetenskappe vir Graad 7
 • Oxford University Press

Sport

Volgens riglyne van KABV met verpligte atletiek en swem.

Bybelonderrig: temas en bybelverhale in ooreenstemming met die jaarprogram. Psalms, Gesange en bybelverse word geleer.

Handboek:

 • in Mitmachbuch für Kinder.
 • Bunter Abend (Skoolkonsert)
 • Musiek met blokfluitonderrig.
 • Stand : 2017-03-06