Deutsche Schule Kroondal Kabouters

Kroondal Kabouters is ‘n opvoedkundige speelgroepie vir mammas en hul 2-3 jarige kleuters.

Die klassie word aangebied deur ‘n gekwalifiseerde onderwysers en elke week behandel ons ‘n nuwe tema. Die atmosfeer is gemaklik en informeel en die kleuters leer deur speel, verf, kleispeel, teken, klim, ontdek en pret.

Mammas word bederf met ‘n koppie koffie! Die klassie kan 1 of 2 keer per week bygewoon word.

Dinsdae tot Donderdae – Een en ‘n halwe uur by die Deutsche Schule Kroondal. Vir meer inligting oor tye en fooie: 014 536 3814

Im 2016 begann Lizan Behrens die Kroondaler Heinzelmännchenklasse als Versuch. Ich biete einmal pro Woche eine informelle Klasse an für 2- bis 3-jährige Kinder, wobei dann immer eine Person die Eltern oder Großeltern vertritt Diese Klasse ist nun schon so beliebt, dass wir sie bis zu vier Mal pro Woche anbieten. Kinder können ein- oder zweimal pro Woche einer informellen Lern- und Spielklasse beiwohnen.

In Gegenwart eines Erwachsenen beteiligen sich die Heinzelmännchen an einer Auswahl von Aktivitäten und lernen dabei so im Spielen neue Gewandtheiten. Die Heinzelmännchen sind nun schon ein fester Bestandteil des Spatzennestes geworden.


In 2016 het Lizan Behrens die Kroondal Kabouterklas as ‘n bemarkingseksperiment begin. Michelle Smit het een dag per week ‘n informele klas aangebied vir 2 tot 3-jariges, waarby ‘n ouer of grootouer ook betrokke is. Intussen is die klas so gewild dat daar nou al 4 klasse per week plaasvind. Kinders kan een of twee maal per week by die Spatzennest ‘n informele leer- en speelsessie bywoon.

Met ‘n volwassene betrokke, neem die Kabouters deel aan ‘n verskeidenheid aktiwiteite en terselfdertyd leer hul speel-speel nuwe vaardighede aan. Die Kabouters het ‘n volwaardige deel van die Spatzennest geword.