Bunter Abend

Die Bunter Abend is ‘n aandgeleentheid. Dit is ‘n diverse konsert van musiek-, dans- en ander vermaaklikheidselemente.

Die konsert word deur die betrokke onderwysers in Duits geskryf, leerders kan so hulle Duitse taalvaardighede ten toon stel, wat dan juis danksy die taal hierdie konsert so uniek maak.

Die leerders oefen jaarliks in Kwartaal 3 vir hierdie spesiale geleentheid. Ons noem hierdie periode “Übungsperiode”.

Tydens die kleedrepitisie, wat op die Donderdag plaasvind, word die bejaardes van die gemeente spesiaal uitgenooi om ‘n oggend vertoning by te woon.

Die konsert dien as ‘n fondsinsameling deur slegs vir donasies te vra en nie ‘n  toegangsfooi te vra nie.

Elke leerder vanaf graad R tot 7 kry ‘n geleentheid om voor ‘n gehoor op te tree, wat  help om hul selfvertroue op te bou.

Hierdie is ook ‘n manier vir die gemeente, ouers, familielede en vriende om die talente van die studente te ondersteun en te geniet.