Das DSK Förderzentrum ermöglicht Eltern, Lehrern und Kindern gute Kommunikation und rege Unterstützung.

Wir bemühen uns Probleme rechtzeitig zu erkennen und eine enge Zusammenarbeit zwischen Schülern, Eltern und Lehrern somit zu fördern. Das Zentrum strebt den idealen Lernbedingungen und einer gesunden Lernumgebung an.

Nur so können sich die Schüler bestens entwickeln. Das Zentrum wird von Marilee Meyer geleitet und besteht nun schon 5 Jahre lang. Für die Schüler steht ein Postfach in der Schule zur Verfügung.

Hier können vertrauliche Briefe an Marilee eingesteckt werden und somit ein sehr zweckmäßiger Kommunikationskanal benutzt werden welcher, in Zeiten der Not, wirkt als Resonanzboden und Unterstützung. Durchschnittlich empfängt Marilee 60 Briefchen im Laufe des Jahres und während der Prüfungszeit.

Für Eltern und Lehrer steht vorzugsweise die Kommunikation via e-Post zur Verfügung, oder auch ein Termin nach Vereinbarung. Weitere Unterstützung erhalten Sie in Form von Lesematerial, Vorträge an Informationsabenden und Empfehlungen über Therapeuten.

Weitere Unterstützung kann nach Bedarf von Marilee Meyer per e-Post oder über das Schulbüro erbeten werden. marilee.meyer@gmail.com

Groete
Marilee Meyer

Die Leerderondersteuningssentrum dien as ʼn platform van kommunikasie en ondersteuning vir ouers onderwysers en kinders.

Vanaf die platform is ons, danksy uitstekende samewerking met kinders, ouers en onderwysers, uiters effektief om veral probleemsituasies te onderskep ten einde ʼn ideale leeromgewing te handhaaf waarbinne ons kinders kan floreer en hulle potensiaal kan uitleef.

Die sentrum word gekoördineer deur Marilee Meyer en is tans in sy vyfde bestaansjaar. Vir die kinders is daar ʼn posbus by die skool, wat hulle baie goed benut as ʼn vertroulike kommunikasiekanaal met Marilee, wat dan optree as ʼn klankbord en bystand in tye van nood. Gemiddeld 60 briefies word gepos deur die loop van die jaar. Eksamentyd is beslisbaie populêr.

Vir ouers en onderwysers is die kanale altyd oop, verkieslik per e-pos, om ʼn afspraak te reël en agtergrond te bekom, en liefs nie in die parkeerterrein nie.Ons verskaf ook ondersteuning in die vorm van leesmateriaal (probleemspesifiek), praatjies by inligtingsaande en aanbevelings na terapeute.

Indien enigiemand ondersteuning verlang, kan kontak gemaak word met Marilee Meyer (marilee.meyer@gmail.com) of Mari Havenga (mari.havenga@gmail.com) via die skool of per e-pos.

Groete
Marilee Meyer

Mentorskap in n Neutedop

Die 4 belangrikste pligte van ‘n Mentor

‘n Mentor kan vergelyk word met n radar: jy tel die sein op, swak of sterk. Jy stel belang in dit wat gebeur by die skool en reageer op die seine wat jy “opvang” en herlei die boodskap indien nodig. So kan jy oplossings bring, nog voor iets ‘n probleem geword het.

Word bewus van jou eie vooroordele en leer om mense te respekteer  vir hul andersheid. Jy stel die voorbeeld vir baie ander wat nog sukkel om verskille in taal en kultuur te verwerk.

Dit beteken nie jy moet almal se beste vriend word nie, maar jy het sekere kwaliteite van n goeie vriend soos:

eerlikheid, betroubaarheid; toeganklikheid; maklik om mee te praat, goeie oordeel en ken die “ropes”.

Leer jouself ken. Wees jouself, geniet jou skool en jou vriende en vergeet daarvan om polisieman te speel.

Top vyf eienskappe van Rolmodelle

Rolmodelle het passie vir hulle werk en het n groot kapasiteit om ander aan te steek met hulle passie.

Rolmodelle leef hulle waardes in die wêreld uit.

Rolmodelle is ander-gefokus eerder as self-gefokus. Hulle is aktief in hul gemeenskap en gee vrylik hul tyd en talente tot die voordeel van mense.

Hierdie is ook ‘n uitvloeisel van die vorige eienskap: toegewydheid teenoor die gemeenskap. Rolmodelle kan bewonder word vir hulle selfloosheid en aanvaarding van ander wat anders is as hulle. Hulle sien nie sosiale grense nie, net wat ander nodig het, maak nie saak wat hul agtergrond of omstandighede is nie. Hulle is nie bang om betrokke te wees nie en hulle leefstyl is die van diens aan ander.

“Success is to be measured not so much by the position that one has reached in life as by the obstacles which one has overcome.” Booker T. Washington

‘n Mens ontwikkel as ‘n produk van jou verhoudings en belewenisse. ’n Rol model speel hier ‘n rol as inspirasie om mens te leer hoe om struikelblokke te oorkom en ook dat positiewe waardes elke dag geleef kan word.

Mentorskap in n Neutedop

Hulle word gesien as positiewe rolmodelle vir eie maats, jonger of nuwe kinders en tree op as ‘n “buddy” vir die wat onder druk is as gevolg van:

 • Eensaamheid- daar is nie maatjies om mee te speel nie.
 • Uitsluiting- maatjies wil nie speel nie
 • Konflik- maatjies stry en baklei

Die mentors ontvang deurlopend opleiding wat hulle toerus om hierdie rol te kan vervul. Die mentors word ondersteun deur:

 • ‘n Raadgewer/ koordineerder van die mentor program
 • Die Skoolhoof
 • Personeel
 • Beheerliggaam
 • Wyer gemeenskap
 • Die radars aan te skakel
 • Beplande klasbesprekings
 • Beplande pret aktiwiteite om maatjies met mekaar te laat “bond”
 • Verbeterde selfbeeld
 • Opbou van interpersoonlike vaardighede
 • ‘n Sin van “ek behoort “
 • ‘n Besef van rentmeesterskap; bydrae aan maats en wyer gemeenskap
 • Mentors is pret en sorg vir pret!!

Vyf positiewe waardes vir elke dag

To make someone feel that they want to do something or create something or lead better lives and that they feel they can do it. It causes you to feel great respect or admiration.

Ability to think and act – using knowledge, experience, understanding, common sense and insight.

Rolmodelle is ander-gefokus eerder as self-gefokus. Hulle is aktief in hul gemeenskap en gee vrylik hul tyd en talente tot die voordeel van mense. Wysheid is toegepaste kennis. Dis om te weet wat en hoe om wanneer te doen. Die bron van wysheid is God, (jou rolmodel) Hy deel uit sonder suinigheid.

Generosity is a quality that’s a lot like unselfishness. Someone showing generosity is happy to give time, money, food or kindness to people in need. Generosity is a quality — like honesty and patience — that we all probably wish we had more of.

Nurturing is the act of encouraging, nourishing and caring for someone or something. Providing encouragement and support to someone is an example of nurturing.

A feeling of trust and firm belief in someone or something. You can be self-confident without being arrogant or overconfident.