Visie

Die skool streef daarna, om veeltalige, christelike en gebalanseerde kinders voor te berei deur hulle volle potensiaal te ontsluit.

Missie

Ons skool is verbind tot:

Christelike waardes deur noue betrokkenheid met die Evangelies Lutherse Gemeente in Kroondal.

Duitse kultuur en tradisies met ʼn sterk werksetiek.

Individuele aandag in klein klasgroepe in ʼn landelike omgewing.

Die kweek van ʼn sosiale verantwoordelikheidssin en wedersydse respek.

Kinders op ʼn hoë akademiese standaard te onderrig, sodat hulle hul skoolloopbaan in ʼn Duitse, Afrikaanse of Engelse skool kan voortsit.