Ouerbetrokkenheid

Die Deutsche Schule Kroondal se sukses lê in die noue betrokkenheid van ouers en ons gemeenskap. Ouers van die skool word aangemoedig, om betrokke te wees by geleenthede en funksies asook, om ons projekte en fondsinsamelings te ondersteun.

Ouers kan die skool op hierdie gebiede ondersteun:

  • Fondsinsamelings
  • Die gemeenskap hou jaarliks drie amptelike fondsinsamelings, waarby die Kroondal Duitse Gemeenskap baat.
    • Die Kroondaler Basar, Kroondaler Karneval en die Deutsche Schule Kroondal Gholfdag bied ‘n groot finansiële inspuiting vir die bestuur van die skool, gemeente en ouetehuis.

Ouers word jaarliks in kennis gestel van die betrokke fondsinsamelings datums en word dan genooi, om hulp te verleen op die verskillende gebiede soos benodig.

Soms word spontane fondsinsamelings gereël, om ‘n spesifieke projek te befonds.

Ouers kan ook aanmeld, om hulself verkiesbaar te stel vir die beheerliggaam van die skool. Indien ‘n ouer nie op die raad dien nie, kan hulle ook aanmeld, om ‘n spesifieke portefeulje te ondersteun met hulp, toerusting, finansies en kennis.

Ons bemarkingskomitee is ‘n goeie platform vir ouers, om hul kennis en insig in hierdie gebied te deel.

Ouers kan by die kantoor aanmeld, indien u op enige van hierdie gebiede wil betrokke raak.