Sport

Sport is ʼn belangrike komponent van enige skool en kan ʼn baie kragtige saambindende faktor in ʼn skoolgemeenskap wees. By die Deutsche Schule Kroondal beoefen ons sport vir gesonde ontspanning en genot.

Sportbeleid

Sport het ook ʼn opvoedkundige waarde, in die sin, dat dit nie net fisiese fiksheid bevorder nie, maar ook spanwerk en die ontwikkeling van selfbeheersing, samewerking, lojaliteit, onselfsugtigheid, vasberadenheid en leierskap aanmoedig.

Deutsche Schule Kroondal poog, om ons leerders blootstelling aan verskeie sportsoorte te gee. Die skoolgemeenskap dra grotendeels tot die bevordering van sport by, deur aktiewe betrokkenheid van ouers en personeel met die afrigting, organisering en ondersteuning van sport.

Sportdeelname word in twee kategorieë ingedeel naamlik:

Verpligte sportdeelname: (Gr R – Gr7)

Atletiek en swem word as verpligte sportdeelname beskou.

Atletiek afrigting sal tydens ‘n sport periode in skooltyd afgerig word.

Swemafrigting geskied tydens die swemseisoen op Dinsdae middae volgens die rooster indeling, wat aan ouers kommunikeer word.

Vrywillige (eie-keuse) sportdeelname. (Gr 1 – Gr 7)

Tydens die 2de en 3de kwartaal kan leerders kies aan watter wintersport opsies hulle sal deelneem. Elke sportsoort sal ten minste een keer per week vir 60 minute beoefen word. Tennis deelname is verpligtend vir Graad 1 – 3 leerders.

Sportfest

Sportfest verwys na ons jaarlikse atletiekbyeenkoms, waar ouers, grootouers, oudskoliere en vriende die twee tuisspanne, Sachsen en Franken, kom ondersteun. Die Spatzennestmaats word ook betrek deur ‘n kort afstand prethardloop tydsgleuf spesiaal vir die kleuters ingeruim. ‘n Hoogtepunt op die byeenkoms se program is die tradisionele pret aflosse van ouers, oudskoliere en huidige skoliere. Hou die program dop en sluit aan by ‘n aflos span!

Schwimmfest

Schwimmfest verwys na ons jaarlikse swembyeenkoms, waar ouers, grootouers, oudskoliere en vriende die twee tuisspanne, Haie en Delfine, kom ondersteun. Die beste vordering word ook aangekondig! Hier gaan dit nie oor die vinnigste en beste swemmer nie, maar oor dáárdie kind, wat aan die begin van die jaar bang was en skielik voor of tydens die gala ontpop het in ‘n swemmer met selfvertroue, wat sonder hulp sy lengtes kon voltooi, steeds met ‘n positiewe houding en ‘n glimlag op die gesiggie. Die Schwimmfest sluit op ‘n hoë noot af met die verskeie aflosse tussen skoliere en oudskoliere en die familie aflos, waar families teen mekaar deelneem.

Atletiek

Kwartaal 1

Swem

Kwartaal 1 en 4

Landloop

Kwartaal 1

Tennis

Kwartaal 1 - 4

Wintersport

Kwartaal 2 en 3