Phillip Heyneke - Onderwysers

Phillip Heyneke

Onderrig:
Sosiale Wetenskappe Gr5 ; Gr7
Natuurwetenskappe Gr7
Tegnologie Gr7

Kwalifikasies:
B.Ed
Sportbestuur