Tanya Kleynhans

Tanya Kleynhans

Onderrig :
Afrikaans Gr2 ; Gr3
Skrif Gr3

Kwalifikasies :
B.Ed (VOO) Verdere onderrig en opleiding