Ursula Wiers

Ursula Wiers

Onderrig :
– English Gr4 – Gr7
– Afrikaans Gr4 – Gr7
– Sosiale Wetenskappe Gr4 – Gr7

Kwalifikasies :
– 4 jaar H.O.D