Glo

Vanaf 1892

LEER

Vanaf 1892

Groei

Vanaf 1892

Benodig jy meer inligting? Voltooi hierdie vorm:

  Goethe-Institut

  Die Deutsche Schule Kroondal bied jaarliks vir leerders die geleentheid, om hierdie internasionale Duits eksamen af te lê.

  Eko-Skole Projek

  Die Deutsche Schule Kroondal ontvang jaarliks die toekenning vanaf die Eco-Schools instansie vir ons volgehoue omgewings-bewustheid en die aanleer van omgewings verantwoordelikheidssin onder ons leerders.

  Hoë Akademiese Standaard

  Die Deutsche Schule Kroondal is daartoe verbind, om ‘n hoë akademiese standaard te handhaaf deur aanvullend tot die KABV kurrikulum te werk. Ons leerders het ook die voordeel van taalvaardigheid in ‘n Europese taal, naamlik Duits.

  U is welkom, om ons skool per afspraak te besoek.

  Kontak ons kantoor vir afsprake en aansoeke.

  school.dsk@kroondal.org.za

  Alumni

  Rolf Behrens
  2007-2013
  Aktuariële Analis by OUTsurance

  Ek dink DSK is ‘n fantastiese geleentheid vir enige kind, om ‘n goeie akademiese basis te lê vir hulle toekomstige studies en beroep. Die klein klasse gee die voordeel, dat al die leerders baie goeie individuele aandag kry van die onderwysers. Die standaard van die onderrig is ook baie hoog, wat beteken, dat die leerders ‘n goeie voorsprong het as hulle die skool verlaat, in vakke soos Wiskunde en Tale veral. Die trippel medium het my ongelooflik baie gehelp in ‘n Afrikaanse Hoërskool en Universiteit en dan nou in ‘n meer Engelse werksomgewing. Ek kan met enigiemand kommunikeer, al verkies hulle Engels, Afrikaans of natuurlik nou selfs Duits. In die skool leer mens, om met sy mede-skoliere te werk en take as ‘n span te voltooi en jou spesifieke taak in ‘n span tot die beste van jou vermoë te voltooi.

  Ek is glad nie spyt, dat my skool loopbaan by DSK begin het nie.

  Ons is verbind tot:

  Christelike waardes

  Wedersydse respek

  Sosiale verantwoordelikheid

  Omgewingsbewustheid

  Die Duitse kultuur en tradisie

  Klein klasgroepe

  Hoë akademiese standaard

  Veeltalige taalvaardigheid

  Tye:

  • Skool 07:00 - 13:00
  • Naskool 13:00 - 17:00

  Die Deutsche Schule Kroondal bied een skool vanaf 3 jaar tot en met Graad 7.

  Kleuterskool, Graad RR, Graad R, Laerskool en Naskool