Sport

Sport is ʼn belangrike komponent van enige skool en kan ʼn baie kragtige saambindende faktor in ʼn skoolgemeenskap wees. By die Deutsche Schule Kroondal beoefen ons sport vir gesonde ontspanning en genot.

Gedurende die eerste kwartaal van die skooljaar, neem alle leerders aan atletiekoefeninge deel. Reg aan die begin van die jaar, onmiddellik na opening van die skooljaar, word daar ’n oefenperiode beplan vir die tyd voor die daaglikse oordenking, sodat skoliere voorberei kan word vir die atletiekseisoen.

Daar sal Dinsdaemiddae swemafrigting vir alle leerders vanaf Graad R-7 wees. Swemafrigting vind in eerste en vierde kwartaal plaas. Elke kind leer die verskillende soorte swem-style en word aangemoedig om fiks te word vir die “Schwimmfest” aan die einde van die eerste kwartaal.

By die Deutsche Schule Kroondal staan ons Landloop bekend as die Dreieckslauf. Baie jare gelede is die Driehoekdraf werklik in die vorm van ’n driehoek gedraf deur ons landelike omgewing rondom die skool, dus die herkoms van die naam.

Tennis afrigting geskied elke Dinsdagmiddag volgens ‘n rooster indeling wat deur die skool uitgereik word, vir alle leerders van Graad 1-7. Graad 1 leerders begin eers met tennis in die tweede kwartaal.

Deutsche Schule Kroondal het verskillende wintersport vir ons graad 1 tot graad 7 leeders. Ons probeer om aan verskillende wedstryde deel te neem, maar hierdie hang af van afrigters en getalle.

  • Netbal
  • Hokkie
  • Sokker