131

Jare van Leer

Visie:

Die skool streef daarna, om veeltalige, christelike en gebalanseerde kinders voor te berei deur hulle volle potensiaal te ontsluit.

Missie:

Ons skool is verbind tot: Christelike waardes deur noue betrokkenheid met die Evangelies Lutherse Gemeente in Kroondal. Duitse kultuur en tradisies met ʼn sterk werksetiek.

Nadat Kroondal in 1889 gestig is, het die afgetrede sendeling Backeberg die paar kinders in die gemeenskap begin onderrig. Die Kroondal Skool is op 6 April 1892 geopen. Jakob Hoek, ʼn bekwame Hollander, wat Duits vlot kon praat, het 13 skoliere in ʼn nuwe hartebeeshuisie onderrig. Hoek het na net een jaar verdrink in ʼn poging om te perd die Hexrivier, wat in vloed was, oor te steek. Sy graf is die eerste een op ons Kroondalse begraafplaas.